Κωνσταντίνα, Αντίκυρα

Κωνσταντίνα, Αντίκυρα

Christening

0142k.JPG

0149k.JPG

0156k.JPG

0158k.JPG

0165k.JPG

0181k.JPG