Σταύρος, Ιωάννινα

Σταύρος, Ιωάννινα

Christening

DSC-5874a.JPG

DSC-5869.JPG

DSC-5882.JPG

DSC-5928.JPG

DSC-5889.JPG

DSC-5903.JPG