Ευστάθιος, Μονή Πεντέλης

Ευστάθιος, Μονή Πεντέλης

Christening

0030.JPG

0036.JPG

0037.JPG

0039.JPG

0047.JPG

0067.JPG