Γεώργιος, Ψυχικό

Γεώργιος, Ψυχικό

Christening

DSC-1944.JPG

DSC-1717.JPG

DSC-1780.JPG

DSC-1857.JPG

DSC-1868.JPG

DSC-1873.JPG