Κωνσταντίνος, Πάτρα

Κωνσταντίνος, Πάτρα

Christening

DSC-7245.JPG

DSC-7248.JPG

DSC-7263.JPG

DSC-7233.JPG

DSC-7229.JPG

DSC-7275.JPG