Γιάννης, Αγγελική & Ειρήνη

Γιάννης & Αγγελική, Σαλαμίνα

Wedding Stories

#baptism  #chistening  #christeningingreece  #christian  #couple  #dayafter  #destinationphotographer  #greece  #nextday  #nextdayphotoshooting  #photoshooting  #wedding  #weddingingreece

0063.JPG

0067.JPG

0016.JPG

0038.JPG

0017.JPG

0052.JPG